Pumpar för villan

Vi installerar rätt pump för rätt ändamål

Vare sig det handlar om att sänka energikostnaderna, trygga värmeförsörjningen, förbättra avloppsahanteringen eller dräneringen hjälper vi dig att hitta den bästa pumplösningen.

Kontakta oss för akut service eller om du vill veta mer om pumpar för ditt hus

Värmen i ditt hus

De ökade energipriserna märks alltmer i hushållsekonomin. Därför är det oftast lönsamt att byta ut föråldrade och ineffektiva cirkulationspumpar mot ny högeffektiv cirkulationspump.

Högre tryck i dina kranar

Om vattenstrålen är för svag kan det bero på att den kommunala vattenförsörjarens vattentryck inte är tillräcklig. Oftast kan en tryckstegringsanläggning bidra till bättre vattenförsörjning.

Hantering av avlopp

I de utrymmen där du använder vatten under under den externa kanalnivån, måste avloppsvattnet avledas med hjälp av pumpar.

Nybergs El & Pumpservice erbjuder de optimala lösningarna för ditt hus.

Dränering

Ligger ditt hus till så att du behöver komplettera dräneringen kan en dränkbar pump vara en effektiv lösning.
Bild

Akutjobb eller offertförfrågan?

Sök

Svar inom 24 timmar. Kontakta oss med ditt pumpärende.

Beställ pumpservice direkt!