Pumpar för större fastigheter och anläggningar

Vi erbjuder högeffektiva pumpar för bland annat flerbostadshus, kontorsbyggnader, varuhus, offentliga byggnader och parker.

Energipriserna och vår ökande miljömedvetenhet bidrar till en ökad efterfrågan på energieffektivare fastigheter och anläggningar.

Vi har tekniken och kunskapen som hjälper dig att på ett effektivare och miljövänligare sätt försörja din fastighet och din anläggning med vatten, kyla och värme.

Vi hjälper dig att installera och optimera dina nya pumpar


  • Hantering av avlopp och dränering
  • Vattenförsörjning och cirkulation
  • Värmeförsörjning
  • Klimat och kyla
  • Tryckstegring
  • Hantering av kondens
  • Bevattning av parkanläggningar, fontäner
  • m.m.
Kontakta oss idag med ditt pumpärende
Bild

Akutjobb eller offertförfrågan?

Sök

Svar inom 24 timmar. Kontakta oss med ditt pumpärende.

Beställ pumpservice direkt!