Pumpar och pumpservice

Stockholms första pumpserviceföretag

Mer än 70 års erfarenhet av att installera, optimera och serva pumpar och pumpsystem.

Hela entreprenader såväl som mindre och snabba insatser. Vårt motto är att utföra arbetet snabbt, med hög servicegrad och kvalitet.

Välkommen att tala pumpar med oss! 

  • Vattenförsörjning
  • Uppvärmning
  • Klimat
  • Hantering av avloppsvatten
  • Dränering
  • Industriprocesser
  • Bevattning

 

Bild

Akutjobb eller offertförfrågan?

Sök

Svar inom 24 timmar. Kontakta oss med ditt pumpärende.

Beställ pumpservice direkt!